skip to Main Content

Pozycjonowanie sklepu internetowego

Pozycjonowanie sklepu internetowego

Aby zainteresować klienta, konieczne jest stworzenie odpowiedniej propozycji wartości oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku produktu w umyśle konsumenta. Dlatego też jednym z głównych celów przy tworzeniu strategii marketingowej sklepu internetowego jest pozycjonowanie konkurencyjne. Dziś wyjaśnimy, czym jest to narzędzie i jak z niego korzystać wraz z innymi elementami SEO marketingu.

Pozycjonowanie sklepu internetowego: koncepcje, cele i zasady

Pozycjonowanie sklepu internetowego to zespół działań, które tworzą silny wizerunek marki dla potencjalnych klientów i całego rynku e-commerce. Jest to narzędzie, które pozwala wyróżnić Twój sklep internetowy spośród tysięcy innych, podobnych stron. Jest ona niezbędna dla każdego biznesu, niezależnie od jego niszy i charakteru grupy docelowej.

Dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu, przedsiębiorca może rozwiązać tak ważne zadania:

 • Wyraź siebie;
 • stworzyć solidną platformę do budowania marki;
 • zbliżyć się do publiczności;
 • zdobyć lojalność i wysokie zaufanie klientów;
 • oderwać się od konkurentów;
 • bronić się przed konkurencyjnymi atakami, zastraszaniem i czarnym PR.

Kluczowym celem jest wskazanie zalet produktu i przekazanie jego wartości.

Kilka obowiązkowych kroków prowadzi do pomyślnego pozycjonowania sklepu:

 1. Sporządzenie listy problemów, które można rozwiązać przy pomocy produktu/usługi.
 2. Badanie podobnych konkurencyjnych ofert.
 3. Strategia SEO , która pomoże Ci prześcignąć konkurencję i przyciągnąć uwagę publiczności.
 4. Wybór koncepcji.
 5. Opracowanie planu rozwoju.

Możesz skupić się na produkcie i potrzebie, którą zaspokaja. Ta opcja jest odpowiednia dla wąskich nisz o niskim poziomie konkurencji, unikalnych produktów i usług. W wysoce konkurencyjnych branżach lepiej jest skupić się na cenie lub jakości dostaw. W przypadku zwykłych produktów warto poszukać jakiejś funkcji w aplikacji.

Jeśli grupa odbiorców jest specyficzna, należy zwrócić uwagę na jej charakter i potrzeby. Firmy, które koncentrują się na VIP-ach, stawiają na ekskluzywność, najwyższą jakość i elitarne produkty. Inną opcją jest zestawienie firmy z konkurencją, deklarując się jako lider rynku.

Strategia i etapy marketingowe SEO

Pozycjonowanie jest częścią marketingu  i jest jego ostatnim etapem:

 1. Segmentacja – segmentacja.
 2. Kierowanie (targetowanie).
 3. Pozycjonowanie – SEO.

Jakościowa, stopniowa realizacja tych działań umożliwia ustalenie priorytetów, wybór właściwej orientacji na cel, opracowanie i przekazanie odpowiedniego spersonalizowanego przekazu. W centrum marketingu STP znajduje się klient, jego oczekiwania i potrzeby. Punktem wyjścia jest produkt i jego zalety.

Przyjrzyjmy się wszystkim krokom w sposób bardziej szczegółowy.

Segmentacja potencjalnych klientów

Klienci kupują produkt kierując się różnymi motywami. Dlatego najpierw należy dokonać segmentacji odbiorców, a następnie opracować konkretne oferty. W procesie tym brane są pod uwagę potrzeby, motywy, czynniki behawioralne i inne atrybuty każdej grupy CA.

Jak to się odbywa w praktyce:

 • Przeprowadzane są badania rynku;
 • Określono podstawy i czynniki segmentacji;
 • Poszczególne segmenty są identyfikowane;
 • Zapisywane są cechy, które opisują charakter i potrzeby segmentu;
 • Sporządzane są portrety potencjalnych klientów, profile poszczególnych osób.

Kluczowe kryteria mogą obejmować płeć, wiek, hobby, problemy i zainteresowania odbiorców. Na przykład, jeden segment klientów w sklepie internetowym z artykułami gospodarstwa domowego jest zainteresowany przystępną ceną i podstawową funkcjonalnością, podczas gdy drugi potrzebuje bardziej zaawansowanych funkcji, a trzeci chce mieć status. Liczba cech priorytetowych powinna być umiarkowana, a wyróżnione grupy potencjalnego zainteresowania powinny być jednorodne i pojemne.

Popularne kryteria segmentacji:

 1. Cechy społeczno-demograficzne – kategoria wiekowa, poziom dochodów, wykształcenie, stan cywilny, pochodzenie etniczne, zawód.
 2. Styl życia – rozrywka, hobby, rekreacja.
 3. Psychografia – emocje i cechy osobowości (skłonność do ryzyka, cechy przywódcze, mentalność itp.). Dane zbierane są poprzez wywiady, ankiety, analizy.
 4. Geografia – kraj, region, obszar zamieszkania, klimat, gęstość zaludnienia.
 5. Zachowanie – lojalność wobec marki, realizowane cele, charakter zakupu, reakcja na reklamę.
 6. Korzyści, które otrzyma klient.

Segmentacja to sposób na zidentyfikowanie i zaspokojenie specyficznych potrzeb grupy docelowej.

Kierowanie na stronę

Targetowanie jest następne w kolejce. W trakcie tego etapu każdy zidentyfikowany segment jest dokładnie oceniany i wybierane są najbardziej obiecujące destynacje. W ten sposób określa się zyskowne segmenty docelowe, na których należy się skupić w przyszłości.

Co należy zrobić:

 • Analizuj popyt;
 • Zidentyfikuj wyraźne różnice pomiędzy segmentami;
 • Znajdź grupy, które mają specyficzne wymagania dotyczące produktu/usługi;
 • Wybierz segmenty z odpowiednio dużej objętości;
 • Sprawdzenie dostępności grupy do dostarczania komunikatów reklamowych;
 • Obliczenie prawdopodobnych kosztów marketingowe i oczekiwanych przychodów;
 • Skoncentrowanie się na 1-3 grupach docelowych.
 • Google Analytics (raporty zainteresowania użytkowników) powinno być wykorzystywane jako pomocnicze narzędzie do analizy, oceny atrakcyjności handlowej i potencjału wybranych grup.

Należy pamiętać, że błędy w targetowaniu spowodują, że wybrana grupa odbiorców będzie szukała czegoś innego niż to, co oferuje sklep internetowy. Konsekwencją tego jest spadek zaangażowania i sprzedaży.

Ostatni etap – Pozycjonowanie

Ostatnim etapem marketingu SEO jest określenie roli i miejsca produktu w percepcji użytkownika. Wymaga to sformułowania indywidualnych propozycji wartości dostosowanych do potrzeb każdej z grup. Na tym etapie najważniejsze jest, aby trafić w cel i przewidzieć wszystkie oczekiwania grupy docelowej.

Przede wszystkim zastanów się, dlaczego użytkownik ma kupić właśnie na Twojej stronie, a nie u konkurencji. Zidentyfikuj kluczowe czynniki decyzyjne i na ich podstawie wskaż cechy, na które należy położyć nacisk. Pozycjonuj się pod kątem zainteresowań i oczekiwań segmentu, wyróżniających cech usługi lub produktu, wad konkurencji lub ukrytych potrzeb odbiorców.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top