skip to Main Content

Jak zmotywować się do zdalnej pracy, na przykład w marketingu?

Jak zmotywować się do zdalnej pracy, na przykład w marketingu?

Zalety i wady zdalnej pracy

W ciągu ostatnich dwóch lat życie zawodowe wielu z nas bardzo się zmieniło. Często musieliśmy przestawić się na pracę zdalną. Początkowo z konieczności –  zmusiła nas do tego pandemia koronawirusa i lockdown, jednak z czasem wielu z nas zaczęło dostrzegać i doceniać zalety zdalnej pracy. Występują one zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Największym plusem jest wygoda i elastyczny czas pracy. Zdalna praca wykonywana jest na odległość, najczęściej z domu pracownika, ale może to być dowolne miejsce spełniające określone wymagania. Wystarczą odpowiednie narzędzia. Oszczędzamy więc na dojazdach do miejsca pracy, nie stoimy w korkach i mamy więcej czasu.

Praca zdalna oznacza ograniczenie kosztów również dla pracodawcy. Nie trzeba organizować miejsca w pracy w siedzibie firmy. Istnieje też możliwość zatrudnienia pracowników, którzy mieszkają w różnych częściach kraju, a nawet świata. Wszystko to wygląda prawie idealne, ale oczywiście takie rozwiązanie ma też swoje wady.

Z punktu widzenia pracodawcy jest to z pewnością brak kontroli nad pracownikiem. Nie może on sprawdzić, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki, czy jest trzeźwy.

Dla pracownika wadami zdalnej pracy mogą być: brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, zorganizowanie stanowiska pracy w domu, rozpraszanie przez innych domowników i niespodziewane sytuacje, które powodują trudności w oddzieleniu życia prywatnego od służbowego. Pracownicy firmy nie są w stanie nawiązać między sobą relacji interpersonalnych, nie mają możliwości zintegrowania się, co powoduje ograniczone możliwości rozwoju zawodowego.

Wszystko to może skutkować trudnościami w organizowaniu pracy, dotrzymaniu terminów i wreszcie spadkiem motywacji do pracy. Towarzyszy temu brak samodyscypliny, zmęczenie, popadanie w rutynę i rozleniwienie, a może nawet apatię. To powoduje obniżenie efektywności wykonywanej pracy i spadek rezultatów.

Jak zwiększyć motywację?

Początkowo do nowych obowiązków podchodzimy z zapałem i energią, ale z czasem to się zmienia. Jest to typowe dla każdego zajęcia, nie tylko dla pracy wykonywanej zdalnie. Dotyka również pracowników zdalnych w marketingu.

Rodzaje motywacji

Żeby skutecznie zmotywować siebie lub pracownika do wykonywania obowiązków dobrze jest poznać rodzaje motywacji. Można ją podzielić na motywację:

 • wewnętrzną – jej źródłem jest chęć rozwoju, osiągnięcia celu i sukcesów w swojej dziedzinie. Wiąże się z nią wewnętrzna chęć osiągnięcia swoich własnych potrzeb,
 • zewnętrzną – wzbudzają ją czynniki zewnętrzne, najczęściej są to korzyści materialne, takie jak: pieniądze, awanse zawodowe, nagrody. W relacjach zawodowych można podzielić ją na motywację pozytywną i motywację negatywną. Motywacja pozytywna obejmuje premie, podwyżki, bonusy czy awanse. Za osiągnięcie określonych celów przyznawana jest nagroda. Motywacja negatywna polega na stosowaniu kar, nie nagród. Pracownik obawia się kary i dąży do osiągniecia celów. Karą może być: obniżenie wynagrodzenia, degradacja stanowiska, nagana,
 • długoterminową – wiąże się z długoterminowym planowaniem własnych celów. Wynika z dużej determinacji i dążenia do celów, ale długoterminowych. Nasze osobiste długoterminowe cele powinny wyznaczać kierunek naszego działania w dłuższej perspektywie czasu. Może to być na przykład awans w pracy, założenie własnej firmy,
 • krótkoterminową – trwa do kilku tygodni. Motywacja krótkoterminowa oznacza przypływ energii i chęci do realizacji celów, ale jest on chwilowy. Wiąże się ze zmianą naszych emocji. Ten rodzaj motywacji pomaga w osiągnięciu celów krótkoterminowych oraz umożliwia rozpoczęcie jakiegoś działania. Często bywa tak, że początkowy entuzjazm szybko opada, tracimy chęci i nie kończymy rozpoczętych projektów. Zdarza się jednak i tak, że motywacja krótkoterminowa pływa na motywację długoterminową i zmusza nas to do działania.

Jak motywować pracownika do zdalnej pracy?

Motywowanie pracowników zwiększa wydajność i efektywność pracy, ale jednocześnie wpływa też na zadowolenie i satysfakcję pracowników. Zwiększa ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych. Szczególnie istotne jest motywowanie pracowników zdalnych.

Pracodawca chcąc zmotywować pracownika do pracy powinien przede wszystkim określić  jakie cele chce osiągnąć w firmie oraz uwzględnić rodzaj wykonywanej pracy. Wtedy może dobrać odpowiednie narzędzia motywacyjne. Mogą to być bodźce krótkoterminowe lub długoterminowe.

Do działań zawodowych w krótkim czasie motywują nas przykładowo następujące bodźce: wynagrodzenie za akord, dniówki zadaniowe, prowizje od sprzedaży, nagrody, premie doraźne.

Długoterminowe motywowanie pracowników do pracy obejmuje działania regularne, podejmowane w dłuższym okresie czasu.  Polega na stałym, ciągłym budowaniu zaangażowania.

Sposoby motywowania pracowników można podzielić również na finansowe i pozafinasowe. Finansowe obejmują wspomniane już systemy nagród i premii. Pracodawcy często zamiast gotówki oferują możliwość skorzystania z dodatkowych usług: karty multisport, karnety na siłownię, na basen, dofinansowanie do szkoleń, przedszkola dla naszych dzieci, opiekę medyczną. Najłatwiejszym i całkowicie darmowym sposobem motywowania pracownika jest zwykła pochwała. Oczywiście sprawdza się ona raczej w krótkim terminie.

Jak samemu motywować się do zdalnej pracy?

Jeżeli pracujesz w domu, zorganizuj sobie przestrzeń do pracy tak, aby nikt z domowników Ci nie przeszkadzał i nie rozpraszał Twojej uwagi. Przestrzegaj następujących zasad:

 • przygotuj się do pracy – zjedz śniadanie, ubierz się do pracy, przygotuj stanowisko i potrzebne materiały,
 • zrób plan dnia i pracy – zaplanuj zadania do wykonania na dzisiaj,
 • pamiętaj o przerwach – zaplanuj czas na odpoczynek i wysiłki,
 • rozpocznij od najtrudniejszych i najważniejszych zadań
 • unikaj rozpraszania się w sieci

Jak motywować się długoterminowo?

Sposoby samomotywacji w dłuższym okresie czasu to:

 • podział projektów na mniejsze części – jeśli chcemy skupić się jednocześnie na wykonaniu kilku zadań, spadnie efektywność naszej pracy,
 • wyznaczanie celów SMART – to angielskie słowo oznacza: bystry, sprytny. W metodzie SMART litery to skróty od określonych cech: S – Szczegółowy, M – Mierzalny, A – Atrakcyjny, R – Realistyczny, T – Terminowy.
 • współpraca z innymi osobami o podobnych celach – podczas pracy zdalnej może być utrudniona ze względu na ograniczone kontakty ze współpracownikami, ale można to zrobić online, wykorzystując na przykład media społecznościowe,
 • eliminacja złych nawyków, które przeszkadzają w pracy – każdy z nas może mieć własne, złe nawyki.

 Jak wykorzystać własną motywację do zwiększenia sprzedaży online?

Bardzo ważna jest minimalizacja ryzyka i stabilna marka, której klienci ufają. Powinniśmy zwrócić uwagę na: rabaty i nagrody za lojalność, pozytywne opinie i feedback, unikalną korzyść dla kupującego, profesjonalne zdjęcia produktów, wyszczególnienie korzyści wynikających z nabycia konkretnego modelu, atrakcyjny wygląd strony, komunikację z klientami przez telefon, mail, czat live, social media.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top