skip to Main Content

Czym jest ROI?

Czym jest ROI?

ROI (eng. return of investment) to wskaźnik, który stosuje się do określenia zwrotu z inwestycji. Jest on wykorzystywany w trakcie realizacji kampanii marketingowych Google Ads oraz przy pozycjonowaniu stron internetowych. ROI umożliwia dokładne ustalenie opłacalności inwestycji. Wynik tego wskaźnika wyrażany jest w procentach, a do jego wyliczenia konieczne się dwie zmienne – przychód i koszty.

Jak obliczyć ROI?

Do obliczenia wskaźnika ROI potrzebna jest wiedza na temat przychodów i kosztów. W wydatkach uwzględnia się nie tylko inwestycje w kampaniach reklamowych lub SEO, ale też opłaty wynikające z wytworzenia i transportu produktów i podatki. Dzięki temu obliczenia mogą być bardziej dokładne, a ich wynik precyzyjnie określa, czy dana inwestycja była opłacalna.

W celu obliczenia ROI w pierwszej kolejności należy odjąć koszty od przychodów, następnie uzyskany wynik podzielić przez koszty i całość pomnożyć razy 100. Otrzymany wynik jest w procentach. Przykładowo, jeśli wynik ze wzoru ROI wynosi 70%, to każda wydana na inwestycję złotówka przynosi zysk na poziomie 70 groszy.

Wskaźnik ROI jest stosowany nie tylko w digital marketingu. Wykorzystuje się go także do analizy efektywności reklam tradycyjnych – ulotek, banerów lub materiałów sponsorowanych w mediach. Jednak w kontekście witryn internetowych, wskaźnik ROI wymienia się głównie w kontekście Google Ads – najpopularniejszej platformy do publikacja reklam dla własnego biznesu online.

Wskaźnik ROI w praktyce

Informacje na temat tego, jak obliczyć wskaźnik ROI, są przydatne przede wszystkim dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Internecie. Sklepy online inwestują duże środki w Google Ads i SEO, a następnie chcą poznać dokładne zyski ze sprzedaży. Dzięki wskaźnikowi ROI właściciele biznesu mogą dokładnie sprawdzić, jak prezentuje się ich budżet.

Niektóre kampanie marketingowe pozwalają osiągać znacznie wyższy wskaźnik ROI niż inne – przeanalizowanie ich może pozwolić na podjęcie odpowiednich działań w celu zmaksymalizowania zysków. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności działań reklamowych i zwiększenie przychodów.

Dużym atutem wskaźnika ROI jest jego prostota. Do szybkiego obliczenia potrzebna jest jedynie informacja o zyskach i kosztach poniesionych w danym okresie. Do wyliczeń nie jest potrzebne żadne zaawansowane oprogramowanie.

Aby uzyskać dane na temat zwrotu inwestycji konieczne jest mierzenie konwersji – na przykład sprzedaży – w sklepie online. Do jej śledzenia można wykorzystać narzędzie Google Analitycs. Mierzenie konwersji umożliwia określenie rentowności m.in. słów kluczowych, co pozwala odpowiednio dysponować budżetem.

Przykłady obliczania ROI

Aby zobrazować czym jest ROI, warto zapoznać się przykładem obliczania tego wskaźnika. Przyjmijmy, że sklep internetowy w danym okresie czasu wygenerował 5000 zł zysku ze sprzedaży. W tym samym czasie przedsiębiorstwo poniosło następujące koszty:

♦ koszt wytworzenia sprzedanych towarów – 2000 zł;

♦ koszt kampanii Google Ads – 2000 zł;

♦ podatki – 200 zł.

Do obliczenia ROI można wykorzystać poniższy wzór.

ROA = (przychód – koszty / koszt) x 100

Zatem ROI = [ (5000 – 3200) / 3200 ] x 100

ROI = 56,25%

Wskaźnik ROI w powyższym przykładzie wnosi 56,25%, co oznacza, że na każde wydane 1000 zł firma otrzymała 562,50 zł zysku.

ROI a ROAS – podstawowe różnice

ROAS (eng. return of advertising spend) to podawany w procentach wskaźnik wykorzystywany do obliczenia rentowności działań reklamowych. Do wyliczenia ROAS wykorzystuje się przychód oraz wydatek poniesiony na reklamę. Oblicza się go według wzoru: (przychód / koszt) x 100

Podstawowa różnica pomiędzy ROI oraz ROAS to dokładność wyników. Zwrot z inwestycji ukazuje zysk netto z określonego czasu, natomiast zysk z nakładów na kampanię reklamową dotyczy jedynie zysku z konkretnych działań marketingowych. Przy wyliczaniu ROAS nie bierze się pod uwagę niektórych wydatków, takich jak na przykład koszty związane z produkcją, transportem lub podatkami.

Mierzenie ROI a śledzenie konwersji

By móc analizować zwroty z inwestycji podczas realizowania kampanii reklamowych Google Ads, niezbędna jest też konfiguracja śledzenia konwersji. Na początku należy rozpocząć działania powodujące konwersję, a następnie konieczna jest konfiguracja tagu śledzenia. Aby mieć możliwość zrobienia tego, potrzebne jest skorzystanie ze specjalnego Menadżera tagów Google lub samodzielne zaimplementowanie fragmentu kodu. Po dokonaniu tych kroków właściciel sklepu internetowego może się dowiedzieć, które dokładnie reklamy przyczyniły się do konwersji i zainicjowały sprzedaż.

Śledzenie konwersji jest też przydatne w procesie wdrażania remarketingu. Jest to zatem bardzo pożyteczna funkcjonalność – a nawet obowiązkowa w przypadku sklepów internetowych.

Kampanie Google Ads oparte na remarketingu pozwalają kierować materiały reklamowe bezpośrednio do osób, które już wcześniej odwiedziły daną stronę WWW, ale nie dokonały konwersji. Zachęca się w ten sposób odbiorcę do ponownego otworzenia sklepu i realizacji zakupów.

ROI – najczęściej zadawane pytania

Kiedy warto obliczać wskaźnik ROI?

Obliczanie wskaźnika ROI jest przydatne przede wszystkim podczas realizacji kampanii marketingowych Google Ads. ROI pozwala obliczyć zysk netto osiągnięty po odjęciu kosztów. Sprawia to, że wskaźnik ten znacznie przewyższa miernik ROAS, w którym nie uwzględnia się wydatków innych niż koszt publikacji reklam.

Dlaczego wskaźnik ROI jest ważny?

Analiza na podstawie obliczeń ROI pozwala, by osoba zarządzająca sklepem online mogła dowiedzieć się, ile zysku generują reklamy Google Ads. Znajomość wskaźnika ROI pozwala dobrze dysponować budżetem, co podnosi efektywność sprzedaży.

Wskaźnik ROI daje klarowny wynik pod warunkiem posiadania dokładnych danych na temat poniesionych kosztów – tylko wtedy informacja o zwrocie z inwestycji będzie wiarygodna i dokładna. Do obliczeń należy brać pod uwagę koszty związane z reklamą, a także koszty produkcji, transportu, podatki itd.  Mimo to wskaźnik ROI jest jedną z najbardziej wartościowych metod analizy rentowności inwestycji.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top