skip to Main Content

Produkt elektroniczny: cykl życia

Produkt elektroniczny: cykl życia

Każdy produkt, który powstaje rozpoczyna jednocześnie swój cykl życia. Dotyczy to zarówno każdego tradycyjnego produkty, czyli takie, z którym każdy z nas spotyka się na co dzień w sklepach, jak i produktów elektronicznych. Według reguł marketingu cyklem życia produktu określa się okres, czyli czas, w którym dany produkt jest obecny na rynku.

Tradycyjny produkt:

Cykl życia życia tradycyjnych produktu składa się kilka faz, a mianowicie:

 • Wprowadzenie danego produktu na rynek:

W czasie tej fazy produkty wprowadzany jest na rynek. Wówczas klient jest informowany o pojawieniu się nowego produktu na rynku. Podczas tej fazy potencjalni odbiorcy są informowani o tym: do czego służy dany produkt, jak go użytkować, gdzie można go nabyć oraz w jakiej cenie produkt jest dostępny. Proces ten niewątpliwie związany jest z dużymi nakładami finansowymi, jednak cena produktu powinna być dopasowana do możliwości nabywczych potencjalnych klientów, np. do grupy docelowej.

 • Wzrost sprzedaży danego produktu:

To właśnie w tej fazie występuje najszybszy wzrost sprzedaży danego produktu. Dzięki temu, że produkt lepiej się sprzedaje następuje kilka korzyści, a mianowicie: spadek kosztów związanych z jednostkowym kosztem produkcji, obniżenie kosztów promocji, a także dalszy wzrost na rynku. W tej fazie występuje również możliwość pojawienia się konkurencyjnych produktów o podobnym zastosowaniu. Wówczas może pojawić się konieczność obniżenia ceny za dany produkt bądź konieczność dokonania różnego typu modyfikacji pierwotnego produktu.

 • Nasycenie, czyli dojrzałość danego produktu:

W czasie tej fazy sprzedaż produktu nadal rośnie ale nie w tak szybkim tempie jak w fazie poprzedniej. Oznacza to, że w celu zwiększenia sprzedaży należy podjąć działania, których zadaniem jest zdobycie nowych rynków zbytu. Co więcej tą fazę można podzielić na trzy mniejsze, a mianowicie:

dojrzałość wzrostowa: czyli okres, w którym prędkość wzrostu danego produktu odnotowuje spadek,
dojrzałość stabilna, czyli nasycenie: jest to moment, w którym produkt nadal się sprzedaje ale następuje nasycenie rynku. Oznacza to, że grupa docelowa posiada już wystarczającą ilość danego produktu, a potrzeby konsumentów zostały zaspokojone,
dojrzałość wygasająca: występuje wówczas gdy wartość sprzedaży spada, a rynek został całkowicie nasycony.

Gdy mamy do czynienia z produktem znajdującym się w fazie dojrzałej warto pamiętać, że potencjalni klienci staja się mniej podatni na reklamy, a kluczowa dla nich staje się cena produktu. To właśnie dlatego właśnie w tej fazie najczęściej stosuje się obniżki cen danego produktu oraz różnego typu promocje. dzięki temu zachęca się klientów do dokonania kolejnych zakupów oraz zdobycia przychodu ze sprzedaży danego produktu na rzecz firmy. Długość tej fazy może być różna i jest ściśle zależna od kilku czynników, między innymi od rodzaju produktu, pozycji danej firmy na rynku, preferencji odbiorców, stopnia zapotrzebowania na dany produkt.

 • Spadek sprzedaży danego produktu:

W trakcie trwania tej fazy odnotowuje się spadek zarówno sprzedaży, jak i produkcji danego produktu. Oznacza to, że nawet działania reklamowe nie są w stanie wpłynąć na zatrzymanie spadku sprzedaży. Przeważnie w takiej sytuacji cena danego produktu zostaje ponownie obniżona, poszukiwane są również nowe rynki sprzedaży, a niekiedy produkt zostaje zmodyfikowany pod kątem klientów lub zastosowania. Przedsiębiorstwo sprzedające dany produkt dokonuje dogłębnej analizy w celu określenia słabych stron, a na podstawie zebranych decyduje o dalszym losie produktu. Najczęściej, w tym momencie życia produktu podejmuje się jedną z trzech decyzji:

 • całkowita modyfikacja/zmiana strategii,
 • pozostawienie danego produktu na rynku,
 • wycofanie produktu z rynku.

Produkt elektroniczny:

W przypadku produktów elektronicznych ich cykl życia różni wygląda niemal identycznie, jak cykl życia produktów tradycyjnych. Na początku warto wspomnieć, o tym czym konkretnie jest produkt elektroniczny. Produkty elektroniczne to inaczej produkty cyfrowe, czyli takie, które można nabyć tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Zaliczają się do nich między innymi:

 • usługi cyfrowe,
 • ebooki,
 • kursy online,
 • filmy,
 • pliki do samodzielnego wydrukowania,
 • oprogramowania,
 • gry komputerowe online,
 • dostęp do serwisów, np. telewizja online.

Nabywca, który zakupi produkt cyfrowego zyskuje praktycznie nieograniczony dostęp do korzystania z danego produktu w trybie online niemalże z każdego dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Jak już wcześniej wspomniano cykl życia takie produktu wygląda identycznie, jak w przypadku tradycyjnych produktów i składa się z czterech uniwersalnych etapów:

 • Wprowadzenie danego produktu na rynek, oraz działania mające na celu wypromowanie produktu,
 • wzrost sprzedaży danego produktu, czyli rozwój produktu,
 • dojrzałość/nasycenie rynku,
 • spadek sprzedaży danego produktu.

Warto wiedzieć, że nie zależnie czy mamy do czynienia z tradycyjnym produktem, czy też z produktem elektronicznym długość cyklu jego życia może być różna. Oznacza to, że cykl życia, czyli funkcjonowania danego produktu na rynku może zamknąć się w ciągu kilku miesięcy, a w innym przypadku cykl życia produktu będzie trwał nawet klika lat. Krótszy cykl życia danego produktu dotyczy przede wszystkim produktów sezonowych, jednak zdarza się, że nawet produkt sezonowy generuje sprzedaż przez lata. Dla różnych produktów każda z faz może trwać dłużej bądź krócej, w tej kwestii duże znaczenie ma jakość, trend, czyli moda oraz działania marketingowe.

Do określania w jakiej konkretnie fazie cyklu swojego życia znajduje się dany produkt najczęściej dokonuje się sporządzenia wykresu funkcji. Wówczas oś x oznacza czas, jaki dany produkt jest obecny na rynku, a oś y, oznacza wielkość sprzedaży.

Jak wydłużyć czas życia produktu elektronicznego?

Oczywiście każdy chciałyby aby cykl życia jego produktu był długi i wygenerował jak najwięcej zysków. Na szczęście istnieje kilka metod mających za zadanie wydłużyć ten czas oraz zwiększających szanse na wzrost sprzedaży danego produktu.

Jedną z podstawowych sposobów na wydłużenie cyklu życia produktu jest rozpoczęcie jego promocji jeszcze przed etapem produkcji oraz wprowadzenia na rynek. Jeśli wszystkie działania marketingowe będą dokładnie przemyślane i dopracowane może wpłynąć na zachowanie społeczność, która sama zacznie przekazywać informacje o produkcie innym użytkownikom. Pojawia się oczekiwanie na dany produkt. Zjawisko doskonale można zauważyć na przykładzie gier komputerowych oraz filmów. Produkty tego typu są promowane już przed premierą np. w formie zwiastunów, zapowiedzi. Oznacza to, że cykl ich życia rozpoczyna się wcześniej niż sprzedaż. Odbiorca w czasie oczekiwania na pojawienie się produktu na rynku dosłownie wyczekuje goi jest zachęcany do jego kupna. Wówczas w momencie rozpoczęcia sprzedaży takiego produktu jest na niego duży popyt.

 

Kolejnym sposobem na wydłużenie cyklu życia produktu online jest wprowadzenie do niego modyfikacji oraz innowacji, dzięki którym konsument ma szanse na ciągłe bycie na bieżąco, a jego produkt nie jest nieaktualny. Z tą metodą można często spotkać się w branży IT. Wówczas po sprzedaży danego oprogramowania, aby wydłużyć cykl jego życia twórcy wprowadzają do niego aktualizacje. Produkt nie starzeje się. Co więcej taka opcja daje możliwość dopasowania aktualizacji do potrzeb klientów, a co za tym idzie zwiększenie jego sprzedaży.

Kolejnym sposobem na wydłużenie jego życia jest zastosowanie obniżki cenowej. Tego typu rozwiązanie jest obecne niemal w każdej branży. Warto jednak zastosować obniżenie ceny danego produktu w momencie kiedy dany produkt zaczyna odnotowywać spadek sprzedaży, a rynek uległ nasyceniu. Wówczas obniża ceny może zyskać nowych klientów, których wcześniej nie było stać na zakup danego produktu elektronicznego.

Najlepsza metoda na wypromowanie produktu:

Jak wiadomo każdy produkt może być inny i posiadać swoje indywidualne cechy. Podczas jego promowania istotne jest aby całokształt promocji opierał się na różnorodnych kanałach komunikacyjnych. Reklama produktu może odbywać się jednocześnie w sieci oraz stacjonarnie np. na ulicznych bilbordach. Ważne jest aby podkreślić unikalne cech produktu. Większość produktów, których strategia marketingowa nie była przemyślana bądź całkowicie jej nie prowadzono posiada krótki cykl życia. Społeczność, czyli potencjalni klienci zwyczajnie nie wiedzą o istnieniu danego produktu oraz dostępności jego sprzedaży. Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu.

Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej tego jak prowadzić kampanię reklamową produktu. Dzieje się tak ponieważ każdy produkt jest inny i może wymagać innej reklamy oraz promocji. Jeśli nie jesteśmy sami w stanie odpowiednio dobrać strategii marketingowej do danego produktu i czasu warto skorzystać w tej kwestii z pomocy specjalistów. Obecnie można znaleźć firmy oferujące przeprowadzenie produktu przez cały jego cykl życia od A do Z. Profesjonalna kampania marketingowa jest w stanie w znaczącym stopniu wpłynąć na efektywność całej sprzedaży danego produktu i wydłużenie jego cyklu życia.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top