skip to Main Content

UX – co musisz o nim wiedzieć?

UX – co musisz o nim wiedzieć?

UX to powszechnie używany skrót od User Experience, który dosłownie można tłumaczyć jako doświadczenie użytkownika. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które opisuje reakcje, wrażenia i emocje, jakie towarzyszyły odbiorcom podczas korzystania z danej aplikacji mobilnej, witryny internetowej lub oprogramowania komputerowego. UX pozwala zbadać czy dana osoba jest zadowolona z danego produktu, czy może się nim rozczarowała.

Projektowanie UX jest skutecznym narzędziem w planowaniu strategii, by dany produkt cyfrowy wzbudzał w użytkownikach głównie pozytywne odczucie i zadowolenie z jego funkcjonowania.

UX w kontekście aplikacji i stron internetowych

Epicentrum projektowania UX jest potencjalny użytkownik. W procesie tworzenia produktu należy uwzględnić jego potrzeby, przyzwyczajenia, oczekiwania, umiejętności, uprzedzenia, obawy, trudności i wiele innych. Dlatego projektant musi myśleć zarówno szablonowo, jak i nieszablonowo, mając świadomość, ze każdy użytkownik jest inny.

W przypadku produktów cyfrowych UX odnosi się do tego, czy odbiorca chętnie korzysta z konkretnej aplikacji, strony internetowej lub gry mobilnej. Ważne jest, jak użytkownik odbiera wizualny aspekt produktu, zaaplikowane w nim dźwięki, intuicyjność i atrakcyjność interfejsu. Istotna jest zarówno jego strona wizualna, jak i funkcjonalność, które przyczynią się do tego, że więcej użytkowników będzie chciało korzystać z danego produktu. Duża ilość użytkowników to znak, że UX jest pozytywny.

Zadania specjalisty UX

Praca specjalisty UX nie jest łatwym zadaniem. Wymaga ona analitycznego myślenia oraz znajomości branży technologicznej przy jednoczesnym posiadaniu zmysłu estetycznego i empatii.

Projektanci UX zajmują się wieloma zagadnieniami równocześnie – muszą na bieżąco analizować konkurencję i grupy docelowe, a także uczestniczyć w kreowaniu strategii rozwoju produktu. W ich kompetencji leży też nadzorowanie, makietowanie, prototypowanie i testowanie wdrożonych rozwiązań. Dodatkowo agencje UX zajmują się planowaniem fazy dewelopmentu produktu, koordynują jego rozwój, analizują KPI oraz pozostają w stałym kontakcie z projektantami UI, z którymi współpracują.

Specjaliści UX analizują rozwój produktu w trakcie jego powstawania, po jego wdrożeniu i aktualizacji danych. Każde usprawnienie produktu ma wpływ na odczucia i reakcje użytkowników. Ponieważ praca UX designera jest skupiona na odbiorcach, to muszą oni posiadać również wiele umiejętności miękkich, takich jak umiejętność słuchania, współpracy, empatia, czy wczucie się w czyjeś emocje. Nie jest to proste zadanie, ponieważ obejmuje analizowanie i wywieranie wpływu na indywidualne odczucia, a także wzbudzanie konkretnych reakcji. Najczęściej projektantami UX zostają osoby, które wyróżniają się cierpliwością, kreatywnością, łagodnym usposobieniem, analitycznym umysłem i ogólnym zaciekawieniem światem.

Główne zasady projektowania doświadczeń według agencji UX

Zasada 5 sekund

Pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze. Powinniśmy zatem zadbać o to, by było ono możliwie jak najlepsze. Wiadomo bowiem, że użytkownikowi wystarcza zaledwie kilka pierwszych sekund by ustosunkować się do danego produktu.

Afordancja

Afordancja to tworzenie elementów, które mają oddawać kształtem oraz wyglądem ich główne funkcje. Znajduje to swoje zastosowanie w przypadku dowolnego przedmiotu, np. wałka do ciasta przez swój walcowaty kształt sugeruje odpowiednie użycie poprzez swój wygląd.

Architektura informacji

Wszystkie informacje muszą zostać umieszczone na stronie internetowej lub w aplikacji  w odpowiedni sposób. Ich układ musi być przejrzysty i komfortowy dla użytkownika. Produkt cyfrowy nie powinien zawierać przytłaczającej ilości informacji, rozmieszczonych w chaotyczny sposób.

Błędy użytkownika

Należy brać pod uwagę możliwość pomyłki ze strony odbiorcy, ponieważ błędy zdarzają się wszystkim ludziom. W trakcie projektowania trzeba pamiętać o zapewnieniu użytkownikom możliwości reakcji i samodzielnej naprawy błędów, np. przez opcję cofnięcia, czy łatwej korekty w momencie wpisywania treści na stronie.

Clicktracking

Polega na śledzeniu, w jaki sposób użytkownicy poruszają się w przestrzenie witryny internetowej czy aplikacji. Pozwala określić, czy ich ruchy są płynne i intuicyjne. Czy może mają problemy ze znajdowaniem konkretnych elementów i gubią się przestrzeni naszego produktu.

RWD (Responsive Web Design, strona responsywna)

Skrót ten odnosi się do sposobu przygotowania danej aplikacji lub witryny, tak by mogły być one użyte przez każdego użytkownika na dowolnym urządzeniu mobilnym.

CTA

Inaczej Call To Action, czyli dosłownie wezwanie do działania. Jest to element interfejsu (przycisk, link, teaser graficzny), który umieszcza się na stronie, aby skłonić użytkownika do wykonania danej akcji. Mogą one przenosić odbiorców do innych podstron i elementów serwisu. Prawidłowe wykorzystanie CTA przyczynia się do podniesienia poziomu konwersji i wydłużyć czas pobytu odbiorcy w danym systemie lub serwisie.

Efekt izolacji

Polega na wyróżnianiu  najistotniejszych elementów, aby użytkownicy łatwiej je zapamiętali i mogli w szybszy sposób z nich korzystać. Im bardziej podkreślony zostanie dany element, przedmiot lub obiekt, tym mocniej on utkwi w pamięci.

Co różni UX designera i projektanta UI

Niegdyś te dwie profesje się na siebie nakładały. Obecnie natomiast UX designer i projektant UI (eng. user interface) to dwa różne zawody. Jednak działy UX i UI muszą ściśle ze sobą współpracować i wspierać się w działaniu. W dalszym ciągu jednak sporo ludzi myli zakres obowiązków UX designera i projektanta UI. Oboje skupiają się na użytkowniku, jednak są odpowiedzialni za różne rzeczy. Specjalista UI skupia się na  projektowaniu interfejsu, czyli tworzy stronę wizualną produktu, skupiając się na jego estetyce – kolorach, typografii, układzie i  atrakcyjności. A jak już wiemy, UX designer ma za zadanie stworzenie modelu, prototypu produktu, bazując na analizie przewidywanych działań i potrzeb odbiorców. W skrócie można powiedzieć, że projektant UX jest dawcą idei i pomysłu, a UI designer ich realizatorem.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top